Urząd Miejski w Jaworznie przetwarza informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 rozporządzenia 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Prezydent Miasta Jaworzna dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Jaworznie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa wprowadza System Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz deklaruje pełne zaangażowanie przy realizacji wszelkich działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz podejmuje się uświadamiania podległym mu pracownikom wagi prowadzonych działań mających na celu zabezpieczenie danych osobowych oraz ich roli w systemie.


Prezydent Miasta Jaworzna deklaruje także nadzór nad działaniem wprowadzonego systemu przez cały rok oraz odpowiednią reakcję w przypadkach zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych w  Urzędzie.Logo Uni Europejskiej z opisem